Aktualności i wydarzenia

Wykłady zdalne dla uczniów prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny (29.11.2020 r.)

W dniach 17 oraz 18 listopada 2020 uczniowie Technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk uczestniczyli w wykładach online prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli (26.10.2020 r.)

W październiku 2020 roku nauczyciele kształcenia zawodowego realizowali kurs języka angielskiego w dwóch grupach.

Czytaj więcej...

Sieć wsparcia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (23.10.2020 r.)

W październiku 2020 roku nauczyciele kształcenia zawodowego realizowali kurs języka angielskiego w dwóch grupach.

Czytaj więcej...

Debata Zawodowa w Mickiewiczu (10.06.2020 r.)

W ramach projektu Mickiewicz zawodowo w dniu 27 maja 2020 o godz. 12.00 odbyła się Debata Zawodowa z wykorzystaniem wideokonferencji na platformie Google,

Czytaj więcej...

Zawieszenie zajęć w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (11.03.2020 r.)

Od 12 marca 2020 r. zawieszone zostają wszyskie zajęcia edukacyjno-wychowawcze w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Zawieszeniu podlegają również zajęcia praktycznej nauki zawodu.

Czytaj więcej...

Dodatkowe staże zawodowe dla uczniów (28.02.2020 r.)

Od lutego 23 uczniów technikum kształcącego w zawodach technik ekonomista (12 osób) oraz technik informatyk (11 osób) realizuje dodatkowe staże zawodowe...

Czytaj więcej...

Szkolenia dla uczniów (10.02.2020 r.)

Od stycznia 2020 r. kolejni uczniowie technikum uczestniczyli w szkoleniach zawodowych.

Czytaj więcej...

Wycieczka na uczelnię wyższą w ramach projektu (10.02.2020 r.)

Na początku grudnia 2019r. w ramach projektu Mickiewicz Zawodowo dwudziestu dziewięciu uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i jeden uczeń - technik informatyk odwiedziło Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla nauczycieli z kompetencji miękkich - Jak odnaleźć się na rynku pracy? (02.02.2020 r.)

Dnia 29 stycznia 2020 roku nauczyciele "Mickiewicza" uczestniczyli w ostatnich warsztatach z kompetencji miękkich w ramach projektu Mickiewicz Zawodowo. Moduł dotyczył poradnictwa edukacyjno-zawodowego...

Czytaj więcej...

Szkolenie dla uczniów z kompetencji miękkich. Moduł 2 - Negocjacje (10.01.2020 r.)

W ramach projektu Mickiewicz zawodowo realizowany jest kolejny moduł z kompetencji miękkich. Szkolenie dotyczy sposobów i technik negocjacyjnych.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla nauczycieli z kompetencji miękkich - moduł 2 i 3 (05.12.2019 r.)

W ramach projektu "Mickiewicz zawodowo" trwają szkolenia dla nauczycieli z kompetencji miękkich. Drugi moduł dotyczył negocjacji, a kolejny wykorzystywał elementy przedsiębiorczości, technologie informatyczne oraz wykorzystanie języka obcego w branży.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla uczniów z kompetencji miękkich.
Moduł 1 - Organizacja pracy w grupie i kontrola (05.12.2019 r.)

W ramach projektu Mickiewicz zawodowo rozpoczęły się dla uczniów technikum szkolenia z kompetencji miękkich.

Czytaj więcej...

Szkolenie z kompetencji miękkich Moduł - Organizacja pracy w grupie i kontrola (11.11.2019r.)

W ramach projektu "Mickiewicz zawodowo" rozpoczęły się szkolenia nauczycieli z kompetencji miękkich. Pierwszy moduł dotyczył organizacji pracy w grupie i kontroli.

Czytaj więcej...

Szkolenia dla uczniów (08.11.2019 r.)

Od września 2019 uczniowie technikum rozwijali swoje zainteresowania zawodowe podczas szkoleń pozalekcyjnych.

Czyj więtacej...

Obóz językowy uczniów technikum w ramach projektu „Mickiewicz zawodowo” (29.10.2019r.)

W dniach 20 - 26 października 2019 r. 30 uczniów technikum kształcącego w zawodach: technik ekonomista oraz technik informatyk uczestniczyło w obozie językowym w Zagórzu Śląskim, zorganizowanym w ramach projektu pn. „Mickiewicz zawodowo”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Czytaj więcej...

Otwarcie dwóch pracowni komputerowych dla uczniów technikum (04.10.2019r.)

W ramach projektu „Mikiewicz zawodowo” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu otwarto dwie nowe pracownie komputerowe.

Czytaj więcej...

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ ZAWODOWO MŁODZIEŻY ROZDANE (03.10.2019r.)

Podczas Sesji Rady Powiatu Lubańskiego w dniu 26 września 2019 zostały wręczone stypendia dla czterech najzdolniejszych...

Czytaj więcej...

Spotkanie Lokalnej sieci wsparcia – szkolenie w formie wymiany doświadczeń (11.07.2019r.)

Kolejne spotkanie sieci wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu "Mickiewicz zawodowo" odbyło się...

Czytaj więcej...

Młodzież na wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (11.07.2019r.)

W dniu 23 maja grupa 30 uczniów z Technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk...

Czytaj więcej...

Powiatowa Debata zawodowa – „Kariera zawodowa – marzenia do spełnienia” (17.06.2019 r.)

05 czerwca 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyła się Powiatowa Debata zawodowa – „Kariera zawodowa – marzenia do spełnienia”,

Czytaj więcej...

Kurs grafiki komputerowej, PHP, LINUX dla nauczycieli w ramach projektu (08.06.2019 r.)

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w kursie Grafiki komputerowej oraz szkoleniu z PHP oraz Administrowania systemem Linux...

Czytaj więcej...

Staże u pracodawców, szkolenia dla nauczycieli (03.06.2019r.)

W ramach projektu „Mickiewicz zawodowo” w maju br. 38 uczniów technikum o specjalności technik ekonomista i technik informatyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu realizuje staże zawodowe...

Czytaj więcej...

Stypendia dla uzdolnionych rozdane! (19.03.2019r.)

Pan Starosta, Walery Czarnecki wraz z Kierownikiem Projektu, panią Anną Adamską, w obecności pani Renaty Czuj - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu wręczyli stypendia...

Czytaj więcej...

Spotkanie Lokalnej sieci wsparcia (04.03.2019r.)

W ramach sieci wsparcia i wymiany doświadczeń w ramach projektu "Mickiewicz zawodowo" w piątek (01.03.2019r.) odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Programy staży u przedsiębiorców (27.02.2019r.)

W ramach projektu Mickiewicz zawodowo zostały opracowane dwa programy staży dla kierunków: technik ekonomista oraz technik informatyk, których treści wykraczają poza podstawę programową.

Czytaj więcej...

Ruszył projekt Mickiewicz zawodowo (08.02.2019r.)

Projekt Mickiewicz zawodowo adresowany jest do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum
w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista w...

Czytaj więcej...

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com