Spotkanie Lokalnej sieci wsparcia – szkolenie w formie wymiany doświadczeń (11.07.2019r.)

Kolejne spotkanie sieci wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu "Mickiewicz zawodowo" odbyło się w piątek (14.06.2019r.).

Tym razem tematem głównym było podsumowanie Powiatowej Debaty Zawodowej, która odbyła się 05 czerwca 2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Najbardziej istotnym elementem wymiany zdań były indywidualne konsultacje z pracodawcami po debacie, które nasunęły wiele tematów do przeanalizowania wśród nauczycieli. Rynek pracy rządzi się swoimi prawami, zatem dostosowanie treści kształcenia zawodowego, przygotowanie merytoryczne absolwentów, ich wejście na rynek pracy, pomoc nowym pracownikom oraz predyspozycje interpersonalne, to główne wątki spotkania sieci wsparcia.

Kolejna sprawa jaką zajmował się zespół to wymiana doświadczeń uzyskanych w ramach szkoleń zawodowych. Nauczycielki przedmiotów ekonomicznych ukończyły szkolenie w zakresie pracy w programie Insert oraz grafiki komputerowej. Informatycy ukończyli szkolenia z zakresu programowania PHP oraz administrowania systemem Linux.

Nauczyciele biorący udział w poszczególnych szkoleniach podzielili się uzyskaną wiedzą i doświadczeniem, zaprezentowali efekty swojej pracy podczas szkoleń. Taka wymiana doświadczeń będzie służyć wszystkim w planowaniu pracy na kolejny rok szkolny.

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com