Dodatkowe staże zawodowe dla uczniów (28.02.2020 r.)

Od lutego 23 uczniów technikum kształcącego w zawodach technik ekonomista (12 osób) oraz technik informatyk (11 osób) realizuje dodatkowe staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Terminy staży: technik informatyk od 10.02.2020, technik ekonomista od 24.02.2020 r.

Dziękujemy lokalnym pracodawcom za pomoc w kształceniu przyszłych techników. Stażystom życzymy owocnej nauki, rozwoju zawodowego oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych i interpersonalnych.

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com