Szkolenie dla uczniów z kompetencji miękkich
Moduł 1 - Organizacja pracy w grupie i kontrola (05.12.2019 r.)

W ramach projektu Mickiewicz zawodowo rozpoczęły się dla uczniów technikum szkolenia z kompetencji miękkich.

Pierwszy moduł dotyczy organizacji pracy w grupie i kontroli. Grupa uczniów technikum liczy 10 osób. Termin realizacji modułu listopad-grudzień 2019. Uczniowie rozwijają kompetencje miękkie z nauczycielem, który został przeszkolony przez specjalistę w danym module w ramach projektu Mickiewicz zawodowo.

    Cele szkolenia:
  • Zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów związanych aktywnością poznawczą, społeczną, emocjonalną i artystyczną;
  • Uczenie się podejmowania decyzji samodzielnych i uzgodnionych w wyniku negocjacji;
  • Uczenie się od siebie nawzajem;
  • Aktywizowanie uczniów;
  • Rozwijanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności;
  • Stwarzanie szansy na pokonanie własnej nieśmiałości;
  • Przeciwdziałanie izolacji niektórych uczniów;
  • Integracja zespołu uczniowskiego.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego pozyskanego w ramach projektu Mickiewicz zawodowo oraz platformy REGSI.

Efektywnej pracy zespołowej :)

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com