STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ ZAWODOWO MŁODZIEŻY ROZDANE (03.10.2019r.)

Podczas Sesji Rady Powiatu Lubańskiego w dniu 26 września 2019 zostały wręczone stypendia dla czterech najzdolniejszych w zakresie przedmiotów zawodowych uczennic z klas czwartych Technikum kształcącego w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Stypendia otrzymały: Alicja Jabłońska oraz Renata Gajdosz – technik informatyk, Gabriela Kumosz oraz Aleksandra Trzeciak - technik ekonomista. Decyzje o przyznaniu stypendium wręczył Starosta Lubański Walery Czarnecki wraz z dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu Anną Adamską oraz dyrektorem ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu – Renatą Czuj.

Projekt „Mickiewicz zawodowo" realizowany przez Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego mija półmetek. Adresowany jest do uczniów i n-li przedmiotów zawodowych z Technikum w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów i cieszy się wśród nich dużym zainteresowaniem. W ramach projektu zakupiono już wyposażenie 2 pracowni, których uczy się młodzież za kwotę ponad 150.000 zł, zrealizowano m.in. 70 odpłatnych staży dla uczniów u lokalnych pracodawców oraz kurs prawa jazdy dla 15 uczniów. W październiku 30 osób weźmie udział w obozach językowych.

Jedną z form wsparcia cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży technikum jest możliwość uzyskania stypendium naukowego za wysokie wyniki w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendium finansowe w kwocie 1.000 zł miesięcznie wyróżnieni uczniowie otrzymują przez okres 10 miesięcy. Ponadto korzystają z konsultacji nauczycieli, co pozwala im w pełni rozwijać swoje zawodowe pasje i zainteresowania. Zgodnie z Regulaminem stypendialnym pierwsze stypendia finansowane w ramach projektu przyznano w marcu 2019 r. Korzystają z nich Klaudia Galik z TE, Aleksandra Stolarczyk z TE, Mateusz Stołecki z TI oraz Jakub Wiśniewski z TI.

Łącznie w ramach projektu „Mickiewicz zawodowo” Powiat Lubański objął wsparciem 8 najzdolniejszych uczniów technikum z ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Wszystkim stypendystom gratulujemy.

Projekt „Mickiewicz zawodowo” ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu nauki. Poprzez realizację planowanych zadań nastąpi wśród uczniów i uczennic objętych wsparciem znaczący wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia szans na ich zatrudnienie.

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com