Ruszył projekt Mickiewicz zawodowo (08.02.2019r.)

Projekt Mickiewicz zawodowo adresowany jest do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum
w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych tych szkół, ich uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:
 • 70 stażach u przedsiębiorców.
 • 2 obozach językowych branżowych.
 • Kursie prawa jazdy kat. B.
 • Pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe - kurs obsługi programów komputerowych z praktycznym zastosowaniem w pracy zawodowej (Linux, Excel, Rachmistrz, Rewizor).
 • Kursie grafiki komputerowej.
 • Cyklu wyjazdów na wyższe uczelnie - wykłady prowadzone przez pracowników naukowych: Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Warsztatach rozwijających kompetencje miękkie m.in. : komunikację, empatię, umiejętność negocjacji, pracę w zespole.
Ponadto zaplanowano stypendia dla 8 uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach zawodowych. Staże zostaną poprzedzone 5-godz. konsultacjami edukacyjnymi dla każdego ucznia.

W ramach projektu zgodnie z diagnozą nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych wezmą udział w:

 • Lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.
 • Powiatowych Debatach Zawodowych z udziałem przedstawicieli rynku pracy i przedsiębiorców,
 • 4 szkoleniach z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, rynku pracy i rozwijania kompetencji kluczowych, negocjacji i pracy w zespole.
 • Kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli- grafika komputerowa, kurs administrowania Linuxem, nauka programowania PHP.
 • specjalistycznych szkoleniach z zakresu programów użytkowych typu Rachmistrz GT, INSERT GT, Rewizor, Gratyfikator,
Dodatkowo zostanie utworzona Biblioteczka nauczyciela zawodowca wyposażona w aktualny księgozbiór na rzecz nauczycieli w czytelni biblioteki pedagogicznej w PCE.

Zaplanowano doposażenie bazy Technikum w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne: zestawy komputerów, komputer serwer, skanery 3D, drukarkę kolorową, tablice multimedialne a także wiele innych pomocy na potrzeby zajęć dydaktycznych które umożliwią stałe podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli przyczyniając się do zwiększania efektywności kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com