Programy staży u przedsiębiorców(27.02.2019r.)

W ramach projektu Mickiewicz zawodowo zostały opracowane dwa programy staży dla kierunków: technik ekonomista oraz technik informatyk, których treści wykraczają poza podstawę programową.

Programy współtworzyli nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pracodawcy z branży ekonomicznej i informatycznej.

Na bazie programów, uczniowie technikum, zrealizują staże zawodowe u lokalnych pracodawców co wpłynie na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, kompetencji personalnych i społecznych przyszłych pracowników.

Stażyści zmierzą się z zadaniami zawodowymi w rzeczywistych warunkach pracy, utrwalając wiedzę zdobytą w szkole i rozszerzając wiadomości o nowe treści związane z przyszłym zawodem.

Zainteresowanych udziałem w stażach zapraszamy już w marcu.

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com