Kurs grafiki komputerowej, PHP, LINUX dla nauczycieli w ramach projektu (08.06.2019 r.)

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w kursie Grafiki komputerowej oraz szkoleniu z PHP oraz Administrowania systemem Linux w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Głównym celem wsparcia było poszerzenie wiedzy i umiejętności, tak aby nauczyciele potem sami przeprowadzili dla uczniów zajęcia z wyżej wymienionych kursów i szkoleń. Nauczyciele skorzystali z możliwości rozwoju zawodowego, tak aby dobrze przygotować młodzież do podjęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na lokalnym rynku pracy.

Uczestnicy otrzymali możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności w programowaniu z wykorzystaniem języków skryptowych HTML i CSS. Dowiedzieli się o najnowszych technikach programistycznych, które obowiązują dzisiejszych webmasterów. Stworzyli przykłady nowoczesnych stron internetowych. Dowiedzieli się jak zdynamizować i animować elementy stron. Nauczyciele po zrealizowanym kursie otrzymali certyfikaty.

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com