Szkolenie z kompetencji miękkich - moduł 2 i 3 (05.12.2019r.)

Moduł 2 – Negocjacje, 25.11.2019

Moduł 3 - Przedsiębiorczość i technologia informatyczna. Język obcy w branży, 03.12.2019

W ramach projektu "Mickiewicz zawodowo" trwają szkolenia dla nauczycieli z kompetencji miękkich. Drugi moduł dotyczył negocjacji, a kolejny wykorzystywał elementy przedsiębiorczości, technologie informatyczne oraz wykorzystanie języka obcego w branży.

    Cele warsztatów to między innymi:
  • zapoznanie się z technikami negocjacyjnymi;
  • zwiększenie umiejętności rozwijania kreatywności, obejmującej wyobraźnię, myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów,
  • zwiększenie umiejętności organizowania pracy zespołowej i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych,
  • zwiększenie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do organizowania pracy zespołowej,
  • wzrost umiejętności rozwijania u uczniów krytycznego podejścia do wyszukiwanych w mediach informacji,
  • motywujące podejście do posługiwania się językiem obcym branżowym.

Przed nauczycielami ostatni moduł z kompetencji miękkich w styczniu 2020!

Czekamy z niecierpliwością ;)

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com