Staże u pracodawców, szkolenia dla nauczycieli (03.06.2019r.)

W ramach projektu „Mickiewicz zawodowo” w maju br. 38 uczniów technikum o specjalności technik ekonomista i technik informatyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu realizuje staże zawodowe u 24 pracodawców działających na obszarze powiatu lubańskiego lub w miejscu zamieszkania ucznia. Miejsce stażu uczniowie wybierali sami. Są to zarówno urzędy, prywatne firmy.

Pracodawcy chętnie przyjęli młodzież na dodatkowe praktyki, zgodnie z programami wykraczającymi poza podstawę programową. Miesięczne doświadczenie to dodatkowa forma poznania naturalnych warunków pracy, ale też często przygotowanie sobie przez pracodawcę przyszłego pracownika. Każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe, a na zakończenie stażu - certyfikat potwierdzający odbycie stażu, co będzie ważnym atutem w jego CV.

Także w maju w ramach projektu „Mickiewicz zawodowo” swoje kwalifikacje podniosą nauczyciele przedmiotów zawodowych. Informatycy i ekonomiści będą mogli skorzystać z kilku szkoleń, które zostaną sfinansowane ze środków unijnych. Następnie w kolejnym roku szkolnym wykorzystają nabyte umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych, planowanych w ramach projektu.

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com