Debata Zawodowa w Mickiewiczu (10.06.2020 r.)

W ramach projektu Mickiewicz zawodowo w dniu 27 maja 2020 o godz. 12.00 odbyła się Debata Zawodowa z wykorzystaniem wideokonferencji na platformie Google, którą administrowała Grażyna Danilecka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych oraz koordynator ds. młodzieży w projekcie. Zagadnieniem przewodnim było pytanie: Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? W spotkaniu uczestniczyło 198 osób, w tym Konrad Rowiński – Wicestarosta Lubański, Piotr Krzywda – Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu, Anna Adamska - Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Katarzyna Hudyma - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Renata Czuj - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, Dyrektorzy szkół powiatu lubańskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze, przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Lubaniu oraz Inspektoratu ZUS w Lubaniu, przedsiębiorcy i pracodawcy współpracujący ze szkołą, absolwenci szkoły, uczniowie oraz nauczyciele.

Spotkanie poprowadził uczeń technikum Kacper Twardowski, a program zawierał trzy moduły. Moduł pierwszy dotyczył kierunków kształcenia i został omówiony przez uczniów szkoły: Roksanę Suszkiewicz i Marcela Bartnikowskiego. Rolę doradztwa zawodowego przedstawiła Monika Tąta-Wieczorek – pedagog szkolny oraz doradca zawodowy. Analizę lokalnego rynku pracy przeprowadziła Katarzyna Hudyma – dyrektor PUP. Punktem głównym była dyskusja, którego moderatorem była Renata Kulczycka - nauczyciel przedmiotów informatycznych. Ze strony uczniów i pozostałych uczestników padło wiele inspirujących pytań. Udało się uzyskać odpowiedzi na temat nowych projektów, które niebawem zostaną wdrożone w szkole, możliwości rozwoju pracownika u pracodawcy oraz ścieżek kariery zawodowej naszych gości. Uczestnicy usłyszeli też, w jaki sposób studenci są przygotowywani do praktycznego wejścia na rynek pracy i samozatrudnienia. Padło również ważne pytanie: w jaki sposób radzą sobie firmy w obecnych czasach pandemii. Goście odpowiadali też na pytania kluczowe: jaki powinien być pracownik idealny oraz jak osiągnąć sukces na rynku pracy.

Na koniec spotkania Ewelina Śmigielska - nauczyciel przedmiotów informatycznych i kierownik merytoryczny projektu przedstawiła informacje na temat realizowanych zadań w ramach projektu Mickiewicz zawodowo oraz podsumowała debatę, która była bardzo owocna i wartościowa pod względem merytorycznym. Spotkanie online okazało się doskonałym pomysłem wymiany doświadczeń uczestników pochodzących z różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym, którzy w zaciszu swoich mieszkań czy gabinetów mogli wziąć aktywny udział.

Dziękujemy za uczestnictwo w tym nowatorskim przedsięwzięciu!

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com