Szkolenie z kompetencji miękkich - Jak odnaleźć się na rynku pracy? (02.02.2020r.)

Dnia 29 stycznia 2020 roku nauczyciele "Mickiewicza" uczestniczyli w ostatnich warsztatach z kompetencji miękkich w ramach projektu Mickiewicz Zawodowo. Moduł dotyczył poradnictwa edukacyjno-zawodowego, czyli jak odnaleźć się na rynku pracy. Cele to między innymi zwiększenie umiejętności pracy z grupą w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wzrost wiedzy o narzędziach do diagnozy predyspozycji i zainteresowań, wzrost umiejętności pracy z portfolio, wzrost umiejętności pracy z dostępnymi online informatorami o zawodach. Informacje na temat aktualnych trendów zawodowych, tworzenie portfolia czy też szukanie informacji okazały się bardzo przydatne do późniejszej pracy z uczniami technikum w tematach prozawodowych. Człowiek przecież uczy się całe życie i to jest piękne.

Wróć do wydarzeń

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com